עדכון תשלום דמי הבראה

תשלום דמי ההבראה מתבצע מכוח צו הרחבה. על המעסיק לשלם את דמי ההבראה אחת לשנה, (בדר"כ בחודש יולי), אך ניתן לשלמו גם במועד אחר, או בתשלומים ואפילו כתשלום חודשי, הנקרא "על חשבון הבראה".

גובה דמי ההבראה מחושב על פי מספר ימי ההבראה להם זכאי העובד בהתאם לוותק של העובד במקום עבודתו. אדם העובד במשרה חלקית מקבל דמי הבראה באופן יחסי להיקף משרתו. הזכאות לדמי הבראה נוצרת לאחר שצבר העובד וותק של שנה במקום עבודתו.

ההסתדרות ונשיאות המגזר העסקי חתמו על הסכם קיבוצי כללי ולפיו החל מה-1.7.2 תעודכן קצבת דמי ההבראה לעובדים במגזר הפרטי ל-400 שקל ליום, לעומת 378 שקל לכלל המשק כיום.

נשיאות המגזר העסקי הוא ארגון הגג של העסקים בישראל המאגדת 12 ארגוני מעסיקים וארגונים כלכליים, בין היתר את התאחדות האיכרים, איגוד הבנקים בישראל, איגוד בתי המלון והתאחדות הקבלנים. מדובר בארגונים המעסיקים יחד כ-2 מיליון עובדים, שהם כמחצית מכוח העבודה בישראל (על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מאפריל 2017). בפנייה לממונה הראשית על יחסי עבודה, עו"ד רבקה ורבנר, מבקשים הצדדים כי שרת הכלכלה והתעשייה הגב' אורנה ברביבאי תרחיב את ההסכם בצו הרחבה כך שיחול על כלל העובדים והמעסיקים במשק, וזאת בין היתר לאור העלייה החדה במדד ובשיעור האינפלציה. בפנייה נכתב גם כי מאחר שמדובר בעדכון תקופתי קבוע המתבצע אחת לשנה, ומתבסס על מנגנון מוסכם לפיו קיצבת דמי ההבראה מתעדכנת בהתאם לשינוי במדד המחירים לצרכן, אין בתקופת הבחירות הקרבה, כדי לעכב או למנוע את הרחבת ההסכם.

דילוג לתוכן